Externí bezpečnostní poradce ADR (pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9)

Kdo musí mít jmenovaného bezpečnostního poradce?

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s tou přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky.

Jaké jsou hlavní úkoly bezpečnostního poradce?

 • dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí
 • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
 • připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí

Nemáte bezpečnostního poradce? Využijte nás! Nabízíme Vám služby externího bezpečnostního poradce ADR, které zahrnují

 • úvodní audit společnosti
 • navržení změn oproti původnímu stavu
 • vypracování povinné výroční zprávy
 • emailová nebo telefonická podpora
 • vypracování mimořádných zpráv po nehodách
 • školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
 • kontrolní audit (dle domluvy, minimálně dvakrát ročně)
 • vypracování firemních směrnic ADR